Introducció

El passat dimarts dia 24 finalitzarem les VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears, organitzades per la Societat d’Història Natural de les Balears i la Universitat de les Illes Balears. Des del comitè organitzador volem agrair el suport de totes les persones -que han estat moltes- i institucions (Red Eléctrica, Fundació Marilles, Instituto Español De Oceanografía – Centro Oceanográfico De BalearesFundació Balearia, Consell d’Eivissa, Consell Insular de Mallorca -Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient-, Consell Insular de Menorca, Institut Menorquí d’Estudis, Consell Insular de Formentera i la Conselleria de Medi Ambient i Territori -Direcció General d’Espais Naturals  i Biodiversitat-) que han contribuït en cada una de les etapes (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera) a que aquestes jornades fossin un èxit. Un èxit de participació i de presentació de comunicacions d’un alt nivell científic.

La Societat d’Història Natural de les Balears i la Universitat de les Illes Balears tenen, entre els seus objectius, divulgar l’estudi de les ciències naturals i des de sempre ha impulsat les iniciatives conduents a l’intercanvi de coneixements científics i tècnics de caire naturalístic i medi ambiental.

Les Jornades, organitzades per la Societat d’Història Natural, tenen l’objectiu d’oferir un espai en el qual, investigadors i naturalistes de diferents àmbits, es puguin donar a conèixer les investigacions i línies de treball que tenen com a denominador comú les Illes Balears. D’aquesta manera, els naturalistes poden conèixer quins treballs es fan en altres camps diferents als seus. Cal remarcar que els aspectes ambientals són especialment sensibles a la integració dels coneixements d’àmbits aparentment distants. Les jornades serviran per exposar les troballes i investigacions naturalístiques d’aquests darrers anys, divulgar les activitats al públic en general, d’estímul per a l’intercanvi d’experiències i per aportar informació sobre temes relacionats amb el medi ambient.

Dates de les jornades

Palma: 23, 24 i 25 de novembre de 2022, a la UIB.

Maó: 15 i 16 de desembre de 2022, a l’IME.

Eivissa: 19 i 20 de gener de 2023, a la seu d’Eivissa i Formentera de la UIB.

Formentera: 23 i 24 de gener de 2023.

A Formentera és la primera vegada que es realitza i allà es presentaran comunicacions de treballs realitzats els darrers anys i que se presentaran presencialment per primera vegada. També està programada una sortida de camp.

Dintre de les Jornades hi haurà conferències conviades d’una hora de durada. Entre les quatre seus es te previst realitzar entre 12 i 14 conferències.

Premi BIODIBAL / REDEIA

S’ha concedit el BIODIBAL / REDEAI 2022 a Beatriz Ríos Fuster, IEO, per la seva comunicació titulada “Are marine organisms inhabiting Cabrera MPA affected by microplastics and plasticizers?” a on posa de manifest la problemàtica de la contaminació de plàstics a l’àrea marina protegida de Cabrera, la ingesta de microplàstics per distints organismes marins i la presència de plastificant a bivalves, peixos i holotúries. Malauradament un problema global que afecta a totes les nostres mars.

Eduardo Maynau, delegat REDEIA Balears i Beatriz Ríos Fuster, el premi BIODIBAL/REDEIA 2022.