Introducció

La Societat d’Història Natural de les Balears i la Universitat de les Illes Balears tenen, entre els seus objectius, divulgar l’estudi de les ciències naturals i des de sempre ha impulsat les iniciatives conduents a l’intercanvi de coneixements científics i tècnics de caire naturalístic i medi ambiental.

Les Jornades, organitzades per la Societat d’Història Natural, tenen l’objectiud’oferir un espai en el qual, investigadors i naturalistes de diferents àmbits, es puguin donar a conèixer les investigacions i línies de treball que tenen com a denominador comú les Illes Balears. D’aquesta manera, els naturalistes poden conèixer quins treballs es fan en altres camps diferents als seus. Cal remarcar que els aspectes ambientals són especialment sensibles a la integració dels coneixements d’àmbits aparentment distants. Les jornades serviran per exposar les troballes i investigacions naturalístiques d’aquests darrers anys, divulgar les activitats al públic en general, d’estímul per a l’intercanvi d’experiències i per aportar informació sobre temes relacionats amb el medi ambient.

Dates de les jornades

Palma: 23, 24 i 25 de novembre de 2022, a la UIB.

Maó: 15 i 16 de desembre de 2022, a l’IME.

Eivissa: 19 i 20 de gener de 2023, a la seu d’Eivissa i Formentera de la UIB.

Formentera: 23 i 24 de gener de 2023.

A Formentera és la primera vegada que es realitza i allà es presentaran comunicacions de treballs realitzats els darrers anys i que se presentaran presencialment per primera vegada. També està programada una sortida de camp.

Dintre de les Jornades hi haurà conferències conviades d’una hora de durada. Entre les quatre seus es te previst realitzar entre 12 i 14 conferències.

El programa i horari definitiu s’enviarà als inscrit per correu electrònic, i també es publicitarà a la web de la Societat d’Història Natural de les Balears.

Taula Rodona

Com podem mitigar el canvi climàtic i el seu efecte en la gestió de la natura a les Illes Balears. Participants: SHNB, Consells Insulars, Dir. Gen. de Biodiversitat, Dir. Gen. I+D+I, UIB i GOB.

Premi de les Jornades

Amb la intenció d’incentivar la recerca de joves científics, el comitè organitzador atorgarà un premi dotat amb 300 euros per a la millor comunicació presentada entre els estudiants inscrits a les Jornades.

Premi BIOBAL – VII Jornades del Medi Ambient 2018. Maria Febrer-Serra, Francesc Truyols Henares i Joshua Borràs.