Inscripció

La inscripció a les jornades sense comunicació es podrà fer fins el dia 15 de novembre de 2022.

Quota d’inscripció anticipada fins el 30 de setembre:

100 € inscripció ordinària

75 € estudiants i socis de la SHNB i membres de l’IME

Quota d’inscripció després del 30 de setembre fins al 15 de novembre:

150 € inscripció ordinària

100 euros estudiants i socis de la SHNB i membres de l’IME

La inscripció s’ha de fer mitjançant ingrés o transferència bancària al compte corrent de la SHNB:

Caixa Colonya ES33 2056 0007 8710 0093 0428

Especificant clarament l’objecte i el nom de la persona inscrita.

Amb la inscripció es donarà un certificat d’assistència, amb el còmput total d’hores de les Jornades i/o certificat de presentació de comunicacions.

Formulari d’Inscripció

Per acabar de formalitzar la inscripció sa d’enviar el justificant de pagament i, si es el cas el justificant/certificat d’estudiant, a la següent adreça electrònica o adjuntant els arxius al formulari.


    Política de protecció de dades personals.

    Les dades facilitades seran tractades en el context de la inscripció a les VIII Jornades de Medi Ambient, sol·licituds d’informació, tasques administratives, enviament d’informació relacionada amb les Jornades i, en el cas dels guanyadors al millor treball d’investigació per part d’estudiants la legitimització per el tractament de les dades recollides es basa en l’acceptació per part del o la estudiant a poder publicar el seu nom a les xarxes socials de la SHNB o la UIB, així com el jurat encarregat de valorar els treballs, complint amb el que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

    Conill