Programa Menorca

Consulta i descarrega’t el programa

On se celebra les jornades

Institut Menorquí d’Estudis
Camí des Castell, 28
07702 Maó

Programa

Dijous 15 de desembre 2022

9:00-9:30: Acreditacions dels inscrits. Recollida de material.

9:30-10:00: Inauguració de les Jornades.

10:00-11:00: CONFERÈNCIA. F. Xavier Niell (Universidad de Málaga). La diversitat, com es calcula, té un abast conceptual limitat.

11:00-11:30: Pausa / cafè.

Sessió: Ecosistemes i recursos marins

11:30-11:42. Pasini, N., Ferrari, A., Amaro Ramírez, S., Cariani, A., Piattoni, F., Sobrino, I., Costantini, F. y Ordines, F. ¿Son las Islas Baleares una región aislada genéticamente para la raya Myliobatis aquila?

11:42-11:56. Pasini, N., Ferragut, J.F., Terrasa, B., Amaro Ramírez, S. y Picornell, A. Diversidad genética como una herramienta para diagnosticar la eficacia de una Zona de Protección Pesquera: salmonete de roca Mullus surmuletus como especie modelo.

11:56-12:08. Muñoz, A., Mallol, S., Bolado, I., Movilla, J., Cefalì, M.E., Baena, I., de la Ballina, N.R., Morató, M. i Díaz, D. Projecte pilot per a l’avaluació de les taxes de supervivència dels juvenils de llagosta vermella (Palinurus elephas) alliberats de la pesca de tremall a Menorca (LANGALP).  

12:08-12:20. Solomando, A., Cohen-Sánchez, A., Ferriol, P., Gil, L., Mateu-Vicens, G., Tejada, S., Pinya, S. i Sureda, A. Presència i caracterització dels plàstics a les platges de Menorca: Holothuria tubulosa com organisme indicador.             

12:20-12:32. Cefalì, M.E., Movilla, J., Verdura, J., Sales, M., Cebrian, E., Tomás, F., Reñones, O.,  Sintes, J., Molina, S., Bolado, I., Pons-Fita, A. y Ballesteros, E. Programa de seguimiento científico de la Estación de Investigación “Jaume Ferrer”: Evolución temporal de la cobertura de algas exóticas potencialmente invasores.            

12:32-12:44. Alomar, C., Cefalì, M.E., Movilla, J., Rios-Fuster, B., Fagiano, V. and Deudero, S. Monitoring plastics in coastal waters of a Biosphere Reserve: Case Study in Menorca.

12:44-12:56. Valls, M., Farriols, M.T., Guijarro, B., Massutí, E. and Ordines, F. Effect of Menorca Channel fishing grounds protection on the diet of the stripped red mullet (Mullus surmuletus) and the comber (Serranus cabrilla).

12:56-13:30. CONFERÈNCIA. García, M. Tendidos eléctricos y avifauna.

13:30-16:00: Pausa / dinar.

16:00-17:00. CONFERÈNCIA. Cebrian, E., Ballesteros, E.,  Santamaría, J., Verdura, J., Golo, R., Cefalì, M.E. i Movilla, J. Tot el què hem après durant 20 anys d’estudi de les macroalgues marines invasores a Balears.

17:00-17:12. Fagiano, V., Compa, M., Alomar, C., García-Marcos, K. and Deudero, S. Could a marine protected area be a hotspot for plastic pollution? The case study of Cabrera MPA and Columbretes (NW Mediterranean Sea).          

17:12-17:24. Llabrés, E., Mayol, E., Blanco-Magadán, A., Sales, M., Marbà, N. i Sintes, T. Creixement clonal i paisatges submarins: de les praderies de fanerògames als esculls de corall.

17:24-17:36. Farriols, M.T., Pons, B., Ordines, F., Sánchez-Zulueta, P. i Massutí, E. Avaluació de l’estat de conservació de les comunitats bentòniques explotades per la pesca de ròssec a les Illes Balears.

17:36-17:48. Farriols, M.T., Irlinger, C., Ordines, F., Palomino, D., Marco-Herrero, E., Soto-Navarro, J., Jordà, G., Mallol, S., Díaz, D., Martínez-Carreño, N., Díaz, J.A., Fernández-Arcaya, U., Joher, S., Ramírez-Amaro, S., de la Ballina, N.R., Vázquez, J.T. i Massutí, E. Signes de recuperació dels fons de rodòlits d’ençà de la prohibició de la pesca de ròssec al LIC del Canal de Menorca (Mediterrani occidental).                  

17:48-18:00.  Brotons, J.M., Cerdà, M., Pirotta, E., Álvarez, D. y Rendell, L. Identificación de una zona de cría de cachalote (Physeter macrocephalus) en aguas abiertas del norte de Menorca, hábitat crítico a proteger.

18:00-18:30. Pausa / cafè.

Sessió: Gestió Ambiental

18:30-18:42. Mir Socías, F. i Amengual Mariscal, R. Avançant cap a la cartografia del futur.

18:42-19:00. Sessió de pòsters

19:00. Fi de sessió

Divendres 16 de desembre 2022

9:30-10:30. CONFERÈNCIA. Gràcia, F. i Fornós, J.J. Les coves subaquàtiques litorals de Mallorca: 50 anys de recerques.

Sessió: Botànica i ecologia terrestre

10:30-10:42. Mangado-Mier, E., Rita, J. i Jurado-Rivera, J.A. Identificació molecular basada en seqüències d’ADN d’espècies de plantes invasores a l’illa de Mallorca.

10:42-10:54. Mir-Rosselló, P.M., Cerrato, M.D., Salom-Vicens, L., Ribas-Serra, A., Cortés-Fernández, I., Gil, L. i Sáez, L. La Briologia a les Illes Balears: revisió del passat, estat actual i visions de futur.

10:54-11:06. Fraga-Arguimbau, P., Carreras-Martí, D. Mascaró-Sintes, C., Pallicer-Allès, X., Seoane- Barber, M. i Truyol-Olives, M. Els inventaris florístics de les finques en custòdia agrària de Menorca: una informació pel coneixement i la gestió de la flora vascular i dels hàbitats.

11:06-11:18. Fraga-Arguimbau, P., Carreras-Martí, D. Mascaró-Sintes, C., Pallicer-Allès, X., Seoane- Barber, M. i Truyol-Olives, M. La delimitació d’àrees sensibles per a la flora amenaçada (DASFA), una eina per a la conservació de la flora de Menorca.

11:18-11:48: Pausa / cafè.

11:48-12:00. Fraga-Arguimbau, P. Catalogació i caracterització de la flora vascular invasora a Menorca.

12:00-12:12. Fraga-Arguimbau, P. Cultivars de meló (Cucumis melo L.) de cultiu tradicional a Menorca: resultats d’una primera prospecció.

12:12-12:24. Cerrato, M.D., Mir, P.M., Ribas-Serra, A., Cortés-Fernández, I., Cardona, C. i Gil, L. Introducció de plantes vasculars al·lòctones a les Illes Balears. Síntesi dels registres en els darrers 18 anys (2005-2022).

Sessió: Col·leccions científiques, entitats i documentació naturalística

12:24-12:36. Pons, G.X., March, J., Vicens, D., del Valle, L. i McMinn, M. Les pioneres de la Societat d’Història Natural de les Balears.

12:36-13:00 Sessió de pòsters.

13.00-16:30: Pausa / dinar.

Sessió: Zoologia i ecologia terrestre

16:30-16:42.Barceló, C., González, M.A., López-Mercadal, J., Escandell, R., García-Febrero, O., Triay, R., Coll, E., García, M., Miranda, M.À. i Gutiérrez-López, R. Diversitat i possibles impactes dels ectoparàsits sobre les aus de Menorca.

16.42-17:15. CONFERÈNCIA. Perelló, E., Llobet, R., Lassnig, N. i Pinya, S. Biodibal: ciència, turisme i biodiversitat.

17:15-17:27. Pinya, S., Truyols-Henares, F., Guasch, S. i Perelló, E. Xarxa de seguiment de lepidòpters nocturns a les Illes Balears.

17:27-17:39. González, M.A., Barceló, C., Alorda, B., Salas, P., Mestre, F., Homs, C., Ruiz Pérez, M. and Miranda, M.À. Development of non-destructive electronic systems for the monitoring of insects as bioindicators in remote areas of natural interest in the Balearic Islands  

17:39-17:51. Serra, P.E., Lana, A., Hervías-Parejo, S. i Traveset, A. Automated pollination monitoring: a method that provides complementary information in community-level studies.            

18:51-18:10 Cloenda

Pòsters

Ciències de la Terra

Servera-Nicolau, J., Del Valle, L., Vicens, D. i Pons, G.X. Noves dades per al registre estratigràfic i paleontològic del fini-Messinià – Plioquaternari: evolució geomorfològica de la plataforma Pòrtol-Sa Cabaneta (Illes Balears, Mediterrani occidental

Martín-Prieto, J.Á, Pons, G.X. i Carreras, D. Evolución histórica de la línea de costa de playas de Menorca (Illes Balears) (1956-2021).

Morey, B. Els estudis de densitat fossilífera superficial en el patrimoni paleontològic de l’illa de Mallorca (Illes Balears, Mediterrània occidental).

Morey, B. Patrimoni geològic i patrimoni paleontològic a l’illa de Mallorca (Illes Balears, Mediterrània occidental).

Morey, B. Patrimoni Natural relacionat amb el patrimoni Paleontològic de l’illa de Mallorca (Mediterrània occidental): per a una gestió conjunta.

Morey, B. Patrimoni històric i arqueològic relacionat amb el patrimoni paleontològic de Mallorca. De conjunts patrimonials.

Morey, B. La sedimentació mareal en el registre neogen postectònic de Mallorca (Illes Balears, Mediterrània occidental) del Serraval·lià a l’actualitat): significat interpretació.

Morey, B. Sobre la protecció del patrimoni Paleontològic de Calvià (Mallorca, Illes Balears): de la teoria a la pràctica.

Durán-Román, G.A., Sacristán, D., Verdú, I. y Vadell, J. La hidrólisis del diacetato de fluoresceína (FDA) como indicador de la actividad biológica en suelos de viña de Mallorca.

Ecosistemes i recursos marins

Solomando, A., Pujol, F., Sureda, A. and Pinya, S. Evidence of ingested plastics in stranded cetaceans along the Balearic islands, Western Mediterranean Sea.

Tejada, S., Cohen-Sánchez, A., Valencia, J.M., Box, A., Solomando, A., Pinya, S., Catanese, G. and Sureda, A. Ectoparasite causes oxidative stress in the liver of the razorfish Xyrichtys novacula.

Guasch-Martínez, S., Borràs, M., Brunet-Coll, L., Caballero, N., Gil-Perelló, J., Fernández-Ruíz, J.F.,  Sanz-Gelabert, J., Salom-Vicens, L. i Pinya, S. Seguiment de les poblacions de Patella rustica Linnaeus, 1758, Patella caerulea Linnaeus, 1758 i Phorcus turbinatus (Born, 1780) a Eivissa en el marc del programa de seguiment Coastal Health Monitoring Scheme: resultats preliminars.

Salom-Vicens, L., Brunet-Coll, L., Sanz-Gelabert, J., Borràs, M., Caballero, N., Gil-Perelló, J., Guasch-Martínez, S., Fernández-Ruíz, J.F. i Pinya, S. Seguiment de les poblacions de Sarcotragus spinosulus Schmidt, 1862 i Sarcotragus fasciculatus (Pallas, 1766) a Eivissa en el marc del programa de seguiment Coastal Health Monitoring Scheme: resultats preliminars.

Borràs, M., Brunet-Coll, L., Caballero, N., Gil-Perelló, J., Guasch-Martínez, S., Fernández-Ruíz, J.F., Sanz-Gelabert, J., Salom-Vicens, L. i Pinya, S. Seguiment de les poblacions d’Holothuria tubulosa Gmelin, 1791 a Eivissa i Formentera en el marc del programa de seguiment Coastal Health Monitoring Scheme: resultats preliminars.

Catanese, G., Grau, A. and Grau, A.M. Collection of biological samples for the creation of a DNA Bank of marine species with commercial interest in the Balearic Islands.

Gil-Perelló, J., Brunet-Coll, L., Fernández-Ruíz, J.F., Borràs, M., Caballero, N., Guasch-Martínez, S., Sanz-Gelabert, J., Salom, L. i Pinya, S. Seguiment de les poblacions de Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) i Arbacia lixula (Linnaeus, 1754) a Eivissa en el marc del programa de seguiment Coastal Health Monitoring Scheme: resultats preliminars.

Tudurí-Subiabre, A., Pasini, N., Ferragut, J.F., Picornell, A. i Ramírez-Amaro, S. Análisis genético como herramienta para conocer la conectividad a pequeña escala de la escórpora Scorpaena notata en las Islas Baleares.

Riera-Batle, I., Mira, A. i Grau, A.M.   Primers resultats de l’aplicació mòbil, el Diari de Pesca Recreativa (DPR).

Bagur, M., Blanco-Magadán, A., Marsinyach, E. y Sales, M. Evaluación de los usos y presiones en el litoral y en el medio marino de Menorca.

Blanco-Magadán, A., Marsinyach, E., Bagur, M., Ballesteros, E., Cefalì, M.E., Sansón, M. i Sales, M. Canvis a mig termini en les poblacions de Cystoseira sensu lato (Fucals: Ochrophyta) de les zones arrecerades i poc profundes a Menorca.

Sales, M., Gallofré, A., Bagur, M., Blanco-Magadán, A., Marsinyach, E., Rey, L. i Cardona, L. Resultats preliminars de l’enquesta sobre pesca recreativa a l’illa de Menorca.

Félix-Torrilla, G., Pujol-Cunill, X., Garcia-Vendrell, M., Colomar-Costa, V., Ramos-Torrens, I. i Grau-Jofre, A. Esdeveniments de nidificació de tortugues marines a les Illes Balears: un nou repte per a la conservació de la tortuga babaua (Caretta caretta).

Pich-Esteve, C., Félix-Torrilla, G., Abad-Platas, J. i Moro-Martínez, I. Recuperació d’ous d’elasmobranqui del sector pesquer: Una experiència de conservació marina a Mallorca

Brunet-Coll, L., Gil-Perelló, J., Fernández-Ruíz, J.F., Borràs, M., Bertran-Caballero, N., Guasch-Martínez, S., Sanz-Gelabert, J., Salom-Vicens, L. i Pinya, S. Seguiment de les poblacions de Anemonia sulcata (Pennant, 1777) i Aiptasia mutabilis (Gravenhorst, 1831) a Eivissa en el marc del programa de seguiment Coastal Health Monitoring Scheme: resultats preliminars.

Valencia, J.M., Puigserver, M., Fortesa, V., Monerris, N. y Moyà, G. Monitorización a largo plazo del fitoplancton de la bahía de Mahón, incluyendo mareas rojas.

Fernández-Ruíz, J.F., Borràs, M., Brunet-Coll, L., Caballero, N., Gil-Perelló, J., Guasch-Martínez, S., Sanz-Gelabert, J., Salom-Vicens, L. i Pinya, S. Seguiment dels crancs litorals a l’illa d’Eivissa en el marc del programa de seguiment Coastal Health Monitoring Scheme: resultats preliminars.

Cohen-Sánchez, A., Solamando, A., Pinya, S., Sureda, A., Tejada, S., Colomar, V., Valencia, J.M. and Box, A. Plastic content in Xyrichtys novacula digestive Systems.

Cohen-Sánchez, A., Solomando, A., Bagur, S., Barceló, C., Jiménez, A., Jiménez, Y., López, N., Mas, L., Mayol, P.J., Rodríguez, R., Rosselló, C., Sánchez, A.G., Turró, M., Box, A., Pinya, S. and Sureda, A.Effects of human activity using plastics as an indicator on markers of oxidative stress and detoxification in the gills of Holothuria tubulosa.

Khokhlova, A., Gudnitz, M.N., Ferriol, P., Tejada, S., Sureda, A., Pinya, S. and Mateu-Vicens, G. Epiphytic foraminifers as indicators of heavy-metal pollution in Posidonia oceanica seagrass meadows in the Balearic Islands.

Sanz, J.A. and Pinya, S. Study and analysis of the allocation of coastal fish on the Pitiusian littoral.

Herlin, M., González, L., Sánchez, J.B., Botia, P., Palmer, M. y Grau, A.  Grupo Culmarex empieza su actividad en el Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura de Andratx. Un ejemplo de colaboración público-privada.

Botànica i ecologia terrestres

Borràs, J., Cursach, J., Perelló-Suau, S., Herrera, C. i Capó, M. Variación interespecífica en la polinización por engaño y las interacciones planta-polinizador en dos especies de Serapias (Orchidaceae).

Ballester, M. i Cursach, J. Dispersió per endozoocòria a Pistacia lentiscus.

Estradé Niubó, S. i Fernández Rebollar, I. Cartografia d’hàbitats dels sistemes dunars de Menorca i valoració del seu estat ecològic. Comparativa 1988-2004-2021.

Mir-Rosselló, P.M., Cerrato, M.D., Salom-Vicens, L., Ribas-Serra, A. i Gil, L. Cryptogamia Balearica, una iniciativa per reviure una disciplina en recessió.

Barceló, M., Pou, J., Llompart, M., Luna, J.M. i Garau, C. El garrover (Ceratonia siliqua L.): un cultiu alternatiu adaptat a condicions marginals.

Zoologia i ecologia terrestre

Febrer-Serra, M., Lassnig, N., Colomar, V., Picó, G., Tejada, S., Sureda, A. i Pinya, S. Oxidative stress and behavioral responses of the moorish gecko Tarentola mauritanica submitted to the presence of an introduced potential predator, the horseshoe whip snake Hemorrhois hippocrepis.

Lassnig, N., Picó, G., Colomar, V., Perelló, E. i Pinya, S. Paràmetres demogràfics bàsics de la població de l’ós rentador Procyon lotor Linnaeus, 1758 a l’illa de Mallorca.

Herrera, C., Leza, M. i Jurado-Rivera, J.A. Únic haplotip mitocondrial detectat en la invasió de la vespa asiàtica (Vespa velutina) a les Illes Balears i l’Espanya peninsular.

Turró Escandell, M., Parramón Rampérez, L. y Rita Larrucea, J. Diferente densidad de ninfas de insectos transmisores de Xylella fastidiosa en la vegetación herbácea dentro y fuera de zonas forestales.

Muñoz, M., Garcia, À., Ferretjans, J., Vidal, J., Terrasa, J. i Seguí, B. Seguiment de la tórtera salvatge (Streptopelia turtur) a Mallorca: notes metodològiques

Gestió ambiental

Cantos, J. Estructures vegetals lineals plenes de vida. Bardisses, tallavents i tanques vives en la conservació de la biodiversitat i l’adaptació a l’escalfament global a les Illes Balears.

Moragues, A. i Ruiz, M. Avaluació de la vulnerabilitat a la inundació de les construccions urbanes sota rasant de les àrees potencialment inundables de Campos i Sóller (Mallorca).

Col.leccions científiques, entitats i documentació naturalística

Del Valle, L., Llobera, M., Pons, G.X. i Vicens, D. El fons bibliogràfic Bartomeu Barceló de la biblioteca de la Societat d’Història Natural de les Balears: tesis i tesines.

Pons, G.X., March, J., Mas, R., Lluzar, E., Artigues, C., Muñoz, A. i Vicens, D. Un Museu de la Ciència per a les quatre illes: el gabinet de ciències de Lluc (Escorca, Mallorca).